Enterococcus faecalis Zapalenie płuc Zapobiegająca miejscowej profilaktyce przeciwdrobnoustrojowej

Selektywna dekontaminacja przewodu pokarmowego jest szeroko stosowana w celu zapobiegania szpitalnemu zapaleniu płuc u pacjentów poddawanych mechanicznej wentylacji, chociaż korzyści z niego płynące nie są udowodnione1. Sprzeciw wobec tej procedury dotyczy raczej wyboru mikroorganizmów opornych na stosowane antybiotyki, a nie działań niepożądanych2. Zgłaszamy osiem przypadków zapalenia płuc lub bakteriemii wywołanych przez Enterococcus faecalis, jako możliwy skutek uboczny profilaktycznego stosowania niewchłanialnych środków przeciwdrobnoustrojowych.
Sześćdziesięciu jeden pacjentów otrzymujących wentylację mechaniczną na oddziale intensywnej terapii otrzymało miejscową profilaktykę przeciwbakteryjną w jamie ustnej i żołądku. Tobramycyna (40 mg w 5 ml roztworu), kolistyna (25 mg w 5 ml) i amfoterycyna B (250 mg w 2,5 ml) – każda podawana cztery razy dziennie – były podawane w niższych dawkach niż te stosowane w konwencjonalne badania selektywnej dekontaminacji przewodu pokarmowego3. W ramach profilaktyki nie uwzględniono ogólnoustrojowych antybiotyków. Rozpoznanie zapalenia płuc zależało od wyników klinicznych, hodowli aspiratu tchawicy i radiografii klatki piersiowej w połączeniu z ilościowymi hodowlami próbek uzyskanych techniką chronionych próbek-szczotek i płukania oskrzelowo-pęcherzykowego.
Tabela 1. Tabela 1. Wyniki kliniczne i bakteriologiczne w przypadkach zapalenia płuc i bakteriemii u pacjentów z miejscową profilaktyką przeciwdrobnoustrojową. Reżim wyleczył Enterobacteriaceae, Pseudomonodaceae i Staphylococcus aureus z jamy ustnej i tchawicy, ale kolonizacja E. faecalis, która jest wewnętrznie oporna na tobramycynę i kolistynę, występowała często w tych miejscach. Kolonizacja części ustnej gardła lub tchawicy (lub obu) wystąpiła u 24 pacjentów, których wiek wahał się od 58 do 79 lat. Rozwinęło się osiem przypadków zapalenia płuc lub bakteriemii, które wiązały się z E. faecalis (Tabela 1). Zapalenie płuc wywołane przez E. faecalis było we wszystkich przypadkach wieloczynnikowe, z Pseudomonas aeruginosa (jeden przypadek), S. epidermidis (trzy przypadki), z gatunku Acinetobacter (trzy przypadki) i Alcaligenes denitrificans subsp. ksylosoksydany (jeden przypadek). W pierwszych pięciu przypadkach zapalenie płuc poprzedzone było kolonizacją jamy ustnej i gardła E. faecalis, aw dwóch przypadkach towarzyszyło mu bakteriemia (przypadki i 2). W dwóch przypadkach wykazano bakteriemię z E. faecalis, ale bez objawów zapalenia płuc (przypadki 7 i 8).
Chociaż opisano zwiększoną kolonizację przez ziarniaki Gram-dodatnie podczas selektywnej dekontaminacji przewodu pokarmowego, nie opisano wcześniej 4 zapalenia płuc wywołanego przez E. faecalis. Pozytywne ilościowe hodowle uzyskane techniką chronionych próbek-szczotek i płukania oskrzelowo-pęcherzykowego, w niektórych przypadkach z towarzyszącą bakteriemią, silnie sugerują, że E. faecalis ma etiologiczną rolę w rozwoju zapalenia płuc u naszych pacjentów. Postawiliśmy hipotezę, że miejscowa profilaktyka przeciwdrobnoustrojowa modyfikuje florę bakteryjną pacjentów na oddziale intensywnej opieki medycznej, co skutkuje zwiększoną kolonizacją z gatunkami wewnętrznie odpornymi na stosowane antybiotyki i prowadzącą do zapalenia płuc wywołanego przez mikroorganizm ogólnie uważany za nie powodujący infekcji dróg oddechowych.
Marc JM Bonten, MD
Frank H. van Tiel, MD, Ph.D.
Dr Siebe van der Geest, Ph.D.
Ellen E. Stobberingh, Ph.D.
Carlo A. Gaillard, MD, Ph.D.
University Hospital Maastricht, 6202 AZ Maastricht, Holandia
4 Referencje1. Gastinne H, Wolff M, Delatour F, Faurisson F, Chevret S. Kontrolowana próba na oddziałach intensywnej terapii, polegająca na selektywnym odkażaniu przewodu pokarmowego za pomocą niewchłanialnych antybiotyków. N Engl J Med 1992; 326: 594-599
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
2. Daschner F. Pojawienie się oporu podczas selektywnej dekontaminacji przewodu pokarmowego. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1992; 11: 1-3
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
3. Stoutenbeek CP, van Saene HKF, Miranda DR, Zandstra DF. Wpływ selektywnej dekontaminacji przewodu pokarmowego na kolonizację i częstość zakażeń u pacjentów z wieloma urazami. Intensive Care Med 1984; 10: 185-192
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
4. Unertl K, Ruckdeschel G, Selbmann HK, i in. Zapobieganie kolonizacji i infekcjom dróg oddechowych u pacjentów długo wentylowanych przez miejscową profilaktykę przeciwdrobnoustrojową. Intensive Care Med 1987; 13: 106-113
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
(32)
[patrz też: olx namysłów, sauna sucha jak korzystać, lekarz od hemoroidów ]