Pozorne podniesienie witaminy B12 z niedokrwistoscia zlosliwa

W okresie 3 tygodni dwie kobiety, w wieku 46 i 48 lat, z neuropatią obwodową i towarzyszącą pancytopenią z niedokrwistością makrocytową. Kliniczne podejrzenie o anemię złośliwą było wysokie, ale poziomy witaminy B12 wynosiły 1644 pg na mililitr (1228 pmol na litr) i 1321 pg na mililitr (975 pmol na litr), odpowiednio (zakres referencyjny, 246 do 1320 pg na mililitr [181 do 974] pmol na litr]). Podczas późniejszej oceny szpiku kostnego, próbki obu pacjentów wykazywały głębokie cechy megaloblastyczne. Dodatkowe odkrycia dotyczące testów laboratoryjnych obejmowały podwyższony poziom homocysteiny i kwasu metylomalonowego w połączeniu z wykrywaniem swoistych przeciwciał blokujących czynnik i przeciwciał przeciwko komórkom przeciwpaskowym, co dodatkowo potwierdziło rozpoznanie niedokrwistości złośliwej. U obu pacjentów liczba krwinek odpowiadała na leczenie witaminą B12, ale obie nadal mają objawy neuropatii obwodowej.
Istnieją doniesienia o f ałszywych normalnych wynikach poziomów witaminy B12 generowanych przez zautomatyzowane analizatory, gdy ocenia się surowicę pacjentów z niedokrwistością megaloblastyczną. Continue reading „Pozorne podniesienie witaminy B12 z niedokrwistoscia zlosliwa”

BRAF Inhibition w opornej bialaczki wlochatokomórkowej

Białaczka włochatokomórkowa (HCL) to dojrzały nowotwór limfatyczny z komórek B, często leczony analogami purynowymi1. Prawie wszyscy pacjenci z HCL są nosicielami mutacji BRAF V600E, która konstytutywnie aktywuje szlak MEK-ERK i która może być hamowana in vitro przez swoisty dla mutacji inhibitor BRAF PLX-4720.2
Ryc. 1. Ryc. 1. Wpływ niskonapięciowego wemurafenibu na liczbę krwinek, infiltrację szpiku kostnego i klon białaczki włochatokomórkowej u pacjenta z białaczką włochatokomórkową. Continue reading „BRAF Inhibition w opornej bialaczki wlochatokomórkowej”

Permissive Underfeeding lub standardowe zywienie dojelitowe w krytycznej chorobie

Arabi i in. (Wydanie z 18 czerwca) raport, w Permissive Underfeeding versus Target Entering Feeding in Adult Critically Ill Patients , którego celem było dostarczenie żywienia dojelitowego z wykorzystaniem żywienia na podstawie tempa w grupie karmienia standardowego w celu osiągnięcia 70 do 100% obliczonego zapotrzebowania kalorycznego. Oparte na stawkach dostarczanie żywienia dojelitowego ustala stałą stawkę bez uwzględnienia kalorii utraconych z przerw w żywieniu dojelitowym, a niekompletna dostawa jest w dużej mierze spowodowana tymi przerwami.2 Niezamierzony skutek jest taki, że ustalony cel kaloryczny nie został osiągnięty, szczególnie w standardowym grupy żywieniowe.1,3 W tym badaniu grupa karmienia standardowego otrzymała jedynie 65% docelowych kalorii poprzez żywienie dojelitowe. Spekulujemy, że niepowodzenie w osiągnięciu celu kalorycznego pochodzącego z żywienia dojelitowego może być spowodowane uzależnieniem od dawki w kontekście przerw w ż ywieniu dojelitowym. W przeciwieństwie do tego karmienie oparte na objętości umożliwia regulację szybkości infuzji po przerwie w celu uzupełnienia deficytu. 4 Randomizowane, kontrolowane badania porównujące te metody wykazały poprawę dostarczania żywienia dojelitowego metodą opartą na objętości .4,5 Dane od pacjentów, którzy nie otrzymali dostatecznie przepisanych kalorii uzyskanych z żywienia dojelitowego podczas przyjmowania dożylnych kalorii (z innych terapii) mogą prowadzić do błędnych interpretacji. Continue reading „Permissive Underfeeding lub standardowe zywienie dojelitowe w krytycznej chorobie”

Daktynomycyna w zmutowanej bialaczce mieloidalnej NPM1

Zmodyfikowana NPM1 ostra białaczka szpikowa (AML) jest odrębną jednostką białaczką, która stanowi jedną trzecią przypadków AML u dorosłych.1 NPM1 jest kluczowym białkiem dla prawidłowej integralności i funkcji jąderka. Postawiliśmy hipotezę, że jądro zmutowanych komórek AML z NPM1 może być podatne na leki, które wyzwalają jądrową odpowiedź stresową, ponieważ zawiera niski poziom niezmutowania NPM12 (z powodu haploinsuficiency i retencji cytoplazmatycznej niezmutowanej NPM1 przez mutant NPM1). Co więcej, reakcja jądrowa, w której pośredniczy p53, jest zachowana w AML zmutowanej NPM1, ponieważ komórki AML z mutacją NPM1 nie mają mutacji lub delecji p53. Wśród potencjalnie aktywnych leków skupiliśmy się na daktynomycynie, ponieważ indukuje ona stres jąderka poprzez zakłócanie biogenezy rybosomu poprzez hamowanie polimerazy RNA I.4 Daktynomycyna jest aktywna w guzie Wilmsa i niektórych innych nowotworach, ale nie mogliśmy znaleźć żadneg o badania dotyczącego stosowania daktynomycyny w AML . Rycina 1. Rycina 1. Continue reading „Daktynomycyna w zmutowanej bialaczce mieloidalnej NPM1”

ACA AD 4

Projekty kładą nacisk na koordynację opieki, lepsze zarządzanie chorobami przewlekłymi, większy dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej i uproszczenie procedur administracyjnych. Wstępne oceny pokazują, że program ogólnie zmniejszył miesięczne wydatki Medicare na beneficjenta o 14 USD, czyli 2%. Chociaż praktyki wykazały znaczną redukcję wizyt w oddziałach ratunkowych i hospitalizacjach pacjentów hospitalizowanych, wczesne wyniki nie wykazują istotnej poprawy w jakości opieki po roku.21 Podobnie jak w przypadku ACO, jest zbyt wcześnie, aby wyciągnąć jednoznaczne wnioski na temat skutków kompleksowej podstawowej opieki zdrowotnej. Eksperyment opieki zdrowotnej. Chociaż obiecuje, że oszczędności pojawią się w pierwszym roku, prawdziwym testem będzie sprawdzenie, czy oszczędności nadal istnieją. Zmiany w polityce zatrudnienia
Wśród kilku inicjatyw związanych z pracownikami w ramach ACA, być może najbardziej znaczącym obszarem zainteresowania jest zwiększenie atrakcyjności podstawowej opieki zdrowotnej jako kariery zawodowej i zwiększenie jej dostępności dla populacji Medicaid. Continue reading „ACA AD 4”

The Whole Ball Game – Pokonanie niewidomych punktów w reformie opieki zdrowotnej

W 1999 roku psychologowie Daniel Simons i Christopher Chabris opublikowali wyniki słynnego eksperymentu. Uczestnikom badania pokazano wideo, w którym dwie drużyny po trzy osoby każda, jedna ubrana na czarno, a druga w bieli, obracały się wokół siebie i przekazywały koszykówki kolegom z drużyny. Uczestnikom powiedziano, aby policzyli liczbę przebiegów wśród graczy w kolorze białym. Podczas wideo kobieta w kostiumie goryla przeszła przez ekran uderzając w klatkę piersiową, pozostając tam przez 5 sekund. Po zakończeniu wideo uczestnicy zostali zapytani, czy zauważyli coś niezwykłego. Konsekwentnie, około 50% nie zauważyło goryla.1 Ponieważ uczestnicy skupiali się tylko na karnetach białych drużyn, większość lub wszystkie z nich prawdopodobnie również brakowało innych elementów, które były dużo bardziej przyziemne niż goryl – na przykład czy czarny zespół wykonał więcej lub mniej podań niż biała drużyna i wzór lub strategia gry. Continue reading „The Whole Ball Game – Pokonanie niewidomych punktów w reformie opieki zdrowotnej”

Niewidzialne zagrożenia, wybory emocjonalne – mammografia i podejmowanie decyzji medycznych

width=1024Ryzyko zachorowania na raka dziecka z powodu izolacji azbestowej w budynku szkolnym stanowi jedną trzecią szansy na uderzenie pioruna. Niemniej jednak, w 1993 r. Przestraszeni rodzice Nowego Jorku pobudzili do usuwania azbestu ze szkół. Jak często się zdarza, strach przed społeczeństwem wpłynął na ocenę ekspertów; żądania rodziców zostały spełnione, zwycięstwo zostało odprawione, ale potem uroczystość się zawiesiła. Okazało się, że usunięcie azbestu oznaczałoby zamknięcie szkół na kilka tygodni, zakłócając życie rodziców. Ponieważ koszty usunięcia pojawiły się na ekranie , pisze ekonomista ds. Continue reading „Niewidzialne zagrożenia, wybory emocjonalne – mammografia i podejmowanie decyzji medycznych”

Rozprzestrzenianie się otyłości w dużej sieci społecznej ponad 32 lata ad 7

Dodaliśmy miary zachowań związanych z paleniem dla ego i zmiany zarówno na obecnych, jak i poprzednich badaniach. Współczynnik wpływu otyłości na zmianę był praktycznie niezmieniony; palenie nie wydaje się być pomocne w rozprzestrzenianiu się otyłości. Modele, które obejmowały odległość geograficzną pomiędzy ego a alter potwierdzały wynik pokazany na rysunku 3B: odległość geograficzna nie zmieniły intensywności efektu otyłości alter na ego. Dyskusja
Nasze badanie sugeruje, że otyłość może rozprzestrzeniać się w sieciach społecznych w wymierny i dostrzegalny wzór, który zależy od natury więzi społecznych. Ponadto dystans społeczny wydaje się ważniejszy niż odległość geograficzna w tych sieciach. Continue reading „Rozprzestrzenianie się otyłości w dużej sieci społecznej ponad 32 lata ad 7”

Rozprzestrzenianie się otyłości w dużej sieci społecznej ponad 32 lata czesc 4

Czułość wyników oceniano za pomocą wielu dodatkowych analiz (patrz Dodatek dodatkowy). Wyniki
Rysunek 1. Rysunek 1. Największy połączony podskładnik sieci społecznościowej w badaniu Framingham Heart w roku 2000. Każde koło (węzeł) reprezentuje jedną osobę w zbiorze danych. Continue reading „Rozprzestrzenianie się otyłości w dużej sieci społecznej ponad 32 lata czesc 4”