Rofekoksyb i zdarzenia niepożądane ze strony układu sercowo-naczyniowego w leczeniu uzupełniającym raka jelita grubego ad 5

Nieco więcej pacjentów z grupy rofekoksybu niż w grupie placebo miało predefiniowane czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego (Tabela 1). Mediana czasu trwania leczenia próbnego wyniosła 7,4 miesiąca (zakres międzykartylu, 3,1 do 14,0) w grupie otrzymującej rofekoksyb i 8,2 miesiąca (zakres międzykwartyla- cy, 3,7 do 15,0) w grupie placebo, przy czym 33% wszystkich pacjentów otrzymujących badany lek przez co najmniej 12 miesięcy (tabela 2). Mediana czasu obserwacji wynosiła 33,0 miesiąca (zakres międzykwartyla- nowy, 27,6 do 40,1) w grupie rofekoksybu i 33,4 miesiąca (zakres międzykwartylowy, 27,7 do 40,4) w grupie placebo. Przed ogólnoświatowym wycofaniem rofekoksybu 342 pacjentów otrzymujących rofekoksyb i 268 pacjentów otrzymujących placebo zaprzestało stosowania badanego leku przed jego planowanym zakończeniem, ale wszyscy ci pacjenci zostali włączeni do populacji 1167 pacjentów z grupy rofekoksybu i 1160 pacjentów. w grupie placebo. Najczęstszymi przyczynami medycznymi wczesnego przerwania stosowania badanego leku były bóle żołądkowo-jelitowe lub zgaga (15 pacjentów w grupie leczonej rofekoksybem i 5 osób w grupie placebo), analgezja wymagająca zapalenia stawów (odpowiednio 4 i 15), nadciśnienie (7 i 1), niewydolność nerek (7 i 1), biegunka (4 i 4) i niewydolność serca (2 w grupie rofekoksybu). Ponieważ tylko 4% pacjentów otrzymywało badany lek przez ponad 2 lata, zmienna randomizacyjna pierwotnie planowana w celu odzwierciedlenia czasu trwania badania (2 lata lub 5 lat) jest nieistotna.
Tabela 3. Tabela 3. Częstość potwierdzonych zdarzeń niepożądanych sercowo-naczyniowych w trakcie i po okresie leczenia. Rycina 1. Skumulowana częstość występowania zdarzeń niepożądanych ze strony układu sercowo-naczyniowego. Zdarzenia z grupy zakrzepowo-sercowej (panele A i B) i punkty końcowe współpracy przeciwpłytkowej (APTC) (panele C i D) przedstawiono w zależności od grupy leczonej. W panelach A i C jeden pacjent w każdej grupie nie został uwzględniony w analizie, ponieważ czas trwania leczenia był nieznany. Żadne z pacjentów nie miało niepożądanego zdarzenia. Punkt końcowy APTC zdefiniowano jako łączną częstość występowania zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych, krwotocznych i nieznanych; nieinwazyjnego zawału mięśnia sercowego; oraz niezakończonego zgonem udaru niedokrwiennego i krwotocznego.15 I słupki wskazują 95% przedziały ufności.
Trzydzieści pięć potencjalnych zakrzepowych zdarzeń sercowo-naczyniowych pojawiających się podczas lub w ciągu 14 dni po okresie leczenia zostało w sposób zaślepiony przez niezależny panel zwołany przez Merck (Tabela w dodatkowym dodatku), w tym 11 zdarzeń zgłoszonych po odtajnieniu badania leczenie u dziewięciu pacjentów. Szesnaście zdarzeń u 15 pacjentów otrzymujących rofekoksyb potwierdziło, że są to zdarzenia zakrzepowe ze strony układu sercowo-naczyniowego, w porównaniu z siedmioma zdarzeniami u 6 pacjentów otrzymujących placebo. Trzy z tych zdarzeń wystąpiły, podczas gdy pacjenci przyjmowali inne NLPZ (nagłą śmierć z przyczyn sercowych u pacjenta z grupy placebo, który przyjmował diklofenak, przejściowy atak niedokrwienny u pacjenta z grupy rofekoksybu, która przyjmowała diklofenak, i zakrzepicę żył obwodowych pacjent z grupy rofekoksybu przyjmującej meloksykam). Było 10 zdarzeń kwalifikujących się jako punkt końcowy APTC u dziewięciu pacjentów otrzymujących rofekoksib, w porównaniu z 6 zdarzeniami u sześciu pacjentów otrzymujących placebo
[patrz też: endokrynolog kielce nfz, sauna sucha jak korzystać, choroba bostońska objawy ]