Obrzek limfatyczny o obnizonej skrajnosci i podwyzszony wskaznik masy ciala

Obrzęk limfatyczny jest chorobą wywołaną przez anomalny rozwój układu limfatycznego lub uszkodzenie układu limfatycznego; na świat wpływają miliony ludzi.1 W tym stanie płyn gromadzi się w przestrzeni śródmiąższowej, powodując powiększenie dotkniętego obszaru. Komplikacje obejmują niepełnosprawność funkcjonalną, zaburzenia psychospołeczne, infekcje, zmiany skórne i, rzadko, złośliwą transformację. Pierwotny (idiopatyczny) obrzęk limfatyczny występuje rzadko, z częstością 1,2 przypadków na 100 000 osób w wieku poniżej 20 lat.2 Wtórny obrzęk limfatyc...

Populacyjne badanie demencji u 85-latków czesc 4

Niezawodność Interobserver nie była badana w odniesieniu do wywiadu informacyjnego. Sprawdzono niezawodność interobserver w odniesieniu do przyczyn otępienia wszystkich osób z demencją za pomocą statystyki kappa17. W trzech głównych kategoriach diagnostycznych obserwowana zgodność wyniosła 94,6%, a kappa 0,90 (p <0,001). Analiza statystyczna
Różnice w proporcjach zostały przetestowane pod względem istotności za pomocą dokładnego testu Fishera16 z dwustronnym poziomem istotności.
Wyniki
Rozpowszechnienie demencji
Tabela 2. Tabe...

Rozprzestrzenianie się otyłości w dużej sieci społecznej ponad 32 lata czesc 4

Czułość wyników oceniano za pomocą wielu dodatkowych analiz (patrz Dodatek dodatkowy). Wyniki
Rysunek 1. Rysunek 1. Największy połączony podskładnik sieci społecznościowej w badaniu Framingham Heart w roku 2000. Każde koło (węzeł) reprezentuje jedną osobę w zbiorze danych. W tym podkomponencie sieci społecznościowej znajduje się 2200 osób. Kręgi z czerwonymi obwódkami oznaczają kobiety, a koła z niebieskimi brzegami oznaczają mężczyzn. Wielkość każdego koła jest proporcjonalna do indeksu masy ciała osoby. Wewnętrzny kolor kółka wskaz...

Wprowadzenie do procedur medycznych: nakłucia żylne i tętnicze

Pacjenci z niskim poziomem efektywności we wschodnim zespole onkologii kooperatywnej (ECOG) nie zostali wykluczeni, ale większość pacjentów miała stan sprawności w skali ECOG wynoszący 0 lub 1. Trzydziestu pięciu pacjentów miało tylko nasieniak, bez elementów nie-zapatrzonego guza zarodkowego, oraz pozostałych 149 pacjentów miało nieprzebyte guzy zarodkowe. Punktacja Beyera została wykorzystana do stratyfikacji pacjentów w kategoriach niskiego, pośredniego lub wysokiego ryzyka18. W tym systemie punktacji punkt został przypisany opornej na platynę lub bezwzględnie opo...

Najnowsze zdjęcia w galerii nfz.info:

331#endokrynolog kielce , #sauna sucha jak korzystać , #choroba bostońska objawy , #jak obliczyć procent tłuszczu , #szpital jelenia góra rejestracja , #kosmetyczka dla mężczyzn , #megamed bełchatów , #desderman , #endokrynolog kielce nfz , #zespół parsonage turnera ,